Info doelgroepen

 
  • Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  • Personen met een actieve budgetmeter elektriciteit of aardgas
  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het ziekenfonds op waarbij het klevertje eindigt op 1)
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.306,33 euro, verhoogd met 3.018,74 euro per persoon ten laste niet overschrijden (bedragen aangepast aan de evolutie van de welvaart dd. 01/02/2012)
  • personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  • personen die in begeleiding bij OCMW omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
  • Personen die huren bij een sociaal huisvestingsmaatschappij meer info
  • Personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor of OCMW
  • Personen die huren op de privémarkt, met geregistreerde huurovereenkomst van min. 1 jaar én met maximale huurprijs van 500 euro. Voor Genk en Hasselt bedraagt de maximale huurprijs 550 euro. (huurprijs=niet-geïndexeerde huurprijs bij aanvang huurcontract)
 Posted by at 14:55